Thông tin văn bản

Số ký hiệu
31/TTr-UBND
Ngày ban hành
17/04/2020
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc ban hành Nghị quyết về giao cho ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh theo Luật Đầu tư công năm 2019
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Tập tin đính kèm
Văn bản khác