Thông tin văn bản

Số ký hiệu
15/2010/CT-UBND
Ngày ban hành
20/07/2010
Ngày hiệu lực
30/07/2010
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
Về việc triển khai thực hiện Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng ban Hành kèm theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/ 2005 của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Chỉ thị QPPL
Lĩnh vực văn bản
Văn bản khác