Thông tin văn bản

Số ký hiệu
315/VP-KGVX
Ngày ban hành
27/03/2020
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
Về việc cử thành viên tham gia kiện toàn Ban Chỉ đạo “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2013-2020” cấp tỉnh
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác