Thông tin văn bản

Số ký hiệu
22/TTr-UBND
Ngày ban hành
27/03/2020
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết thông qua bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Tập tin đính kèm
Văn bản khác