Thông tin văn bản

Số ký hiệu
313/VP-TH
Ngày ban hành
27/03/2020
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
Về việc lấy ý kiến dự thảo Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2021-2025 (lần 2)
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác