Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1247/UBND-TH
Ngày ban hành
25/03/2020
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
Về việc báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình bố trí kinh phí thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Tập tin đính kèm
Văn bản khác