Thông tin văn bản

Số ký hiệu
245/TB-VP
Ngày ban hành
13/03/2020
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
Kết luận kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đức Phổ trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai của Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Thông báo
Lĩnh vực văn bản
KSTTHC
Tập tin đính kèm
Văn bản khác