Thông tin văn bản

Số ký hiệu
42/BC-UBND
Ngày ban hành
13/03/2020
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020; Đề xuất chương trình giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác