Thông tin văn bản

Số ký hiệu
04/CT-UBND
Ngày ban hành
13/03/2020
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19, tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Chỉ thị
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Tập tin đính kèm
Văn bản khác