Thông tin văn bản

Số ký hiệu
18/TTr-UBND
Ngày ban hành
13/03/2020
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc giao biên chế viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và khung định mức biên chế để làm cơ sở cấp kinh phí hoạt động cho các hội đặc thù của tỉnh Quảng Ngãi năm 2020
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Tập tin đính kèm
Văn bản khác