Thông tin văn bản

Số ký hiệu
40/KH-UBND
Ngày ban hành
11/03/2020
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 235-KH/TU ngày 27/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Kế hoạch
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Tập tin đính kèm
Văn bản khác