Thông tin văn bản

Số ký hiệu
234/BC-VP
Ngày ban hành
10/03/2020
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
Một số hoạt động trọng tâm của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần (tuần thứ 10, từ ngày 02/3/2020 đến ngày 08/3/2020)
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác