Thông tin văn bản

Số ký hiệu
188/KH-VP
Ngày ban hành
28/02/2020
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
Điều động, chuyển đổi vị trí công tác của Văn phòng UBND tỉnh năm 2020
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Kế hoạch
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Văn bản khác