Thông tin văn bản

Số ký hiệu
196/BC-VP
Ngày ban hành
03/03/2020
Người ký
Trương Minh Sang
Trích yếu
Một số hoạt động trọng tâm của lãnh đạo UBND tỉnh trong tuần (tuần thứ 09, từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/3/2020)
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác