Thông tin văn bản

Số ký hiệu
16/TTr-UBND
Ngày ban hành
28/02/2020
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết Đề án bảo đảm nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh cho khu vực nông thôn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Tập tin đính kèm
Văn bản khác