Thông tin văn bản

Số ký hiệu
31/BC-UBND
Ngày ban hành
27/02/2020
Người ký
Võ Phiên
Trích yếu
Sơ kết 5 năm (2015-2020) tình hình thực hiện Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Tập tin đính kèm
Văn bản khác