Thông tin văn bản

Số ký hiệu
191/QĐ-UBND
Ngày ban hành
13/02/2020
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
Về việc ban hành Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 – 2025
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Tập tin đính kèm
Văn bản khác