Thông tin văn bản

Số ký hiệu
514/UBND-KSTTHC
Ngày ban hành
12/02/2020
Người ký
Võ Phiên
Trích yếu
Về việc góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
KSTTHC
Tập tin đính kèm
Văn bản khác