Thông tin văn bản

Số ký hiệu
161/QĐ-VP
Ngày ban hành
31/12/2019
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnh
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Quản trị - Tài vụ
Văn bản khác