Thông tin văn bản

Số ký hiệu
87/QĐ-UBND
Ngày ban hành
11/02/2020
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Về việc phê duyệt đơn giá nộp tiền cho mỗi hecta theo quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP đối với dự án: Khu dân cư Đông Nam thị trấn Châu ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngăi có sử dụng đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất phi nông nghiệp trước ngày 01/7/2015
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định UBND
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Tập tin đính kèm
Văn bản khác