Thông tin văn bản

Số ký hiệu
11/BC-UBND
Ngày ban hành
22/01/2020
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Tập tin đính kèm
Văn bản khác