Thông tin văn bản

Số ký hiệu
06/BC-UBND
Ngày ban hành
17/01/2020
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Công khai tình hình thực hiện ngân sách địa phương năm 2019
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Tập tin đính kèm
Văn bản khác