Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1970/KH-VP
Ngày ban hành
31/12/2019
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
Công tác cải cách hành chính năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnh
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Kế hoạch
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Văn bản khác