Thông tin văn bản

Số ký hiệu
05/BC-UBND
Ngày ban hành
16/01/2020
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Đánh giá tác động của Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định một số chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngăi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Tập tin đính kèm
Văn bản khác