Thông tin văn bản

Số ký hiệu
154/QĐ-VP
Ngày ban hành
30/12/2019
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
Về việc bổ sung kinh phí để thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2019
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Quản trị - Tài vụ
Văn bản khác