Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1969/BC-VP
Ngày ban hành
31/12/2019
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Văn bản khác