Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1953/TB-VP
Ngày ban hành
31/12/2019
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
Kết luận kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại UBND huyện Mộ Đức và UBND thị trấn Mộ Đức
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Thông báo
Lĩnh vực văn bản
KSTTHC
Tập tin đính kèm
Văn bản khác