Thông tin văn bản

Số ký hiệu
6418/UBND-TH
Ngày ban hành
22/11/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của của Ban Kinh tế - Ngân sách tại Báo cáo số 131/BC-HĐND
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Tập tin đính kèm
Văn bản khác