Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1712/VP-KH
Ngày ban hành
18/11/2019
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
Tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2019
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Kế hoạch
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Văn bản khác