Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1702/VP-KGVX
Ngày ban hành
15/11/2019
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
V/v tham gia Ban Chỉ đạo và Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục của địa phương
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác