Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1744/QĐ-UBND
Ngày ban hành
15/11/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án số hoá hồ sơ, tài liệu về giáo dục tại Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Tập tin đính kèm
Văn bản khác