Thông tin văn bản

Số ký hiệu
228/BC-UBND
Ngày ban hành
14/11/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Kết quả thực hiện các nội dung kiến nghị sau giám sát của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện chính sách hỗ trợ sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Quảng Ngãi từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Tập tin đính kèm
Văn bản khác