Thông tin văn bản

Số ký hiệu
6270/UBND-KT
Ngày ban hành
14/11/2019
Người ký
Lê Quốc Đạt
Trích yếu
V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác