Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1674/QĐ-UBND
Ngày ban hành
07/11/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số theo Quy định tại Quyết định số 68/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Tập tin đính kèm
Văn bản khác