Thông tin văn bản

Số ký hiệu
278/PC-VP
Ngày ban hành
05/11/2019
Người ký
Lê Quốc Đạt
Trích yếu
Phiếu chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Phiếu chuyển
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác