Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1604/QĐ-UBND
Ngày ban hành
30/10/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới nhóm C quy mô nhỏ năm 2020 của Tiểu dự án 2- Chương trình 30a thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi (đợt 1)
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Tập tin đính kèm
Văn bản khác