Thông tin văn bản

Số ký hiệu
267/TB-UBND
Ngày ban hành
28/10/2019
Người ký
Lê Quốc Đạt
Trích yếu
Kết luận của đồng chí Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 09 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 03 tháng cuối năm 2019
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Thông báo
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác