Thông tin văn bản

Số ký hiệu
122/TTr-UBND
Ngày ban hành
23/10/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Đề nghị xây dựng nghị quyết “Chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Tập tin đính kèm
Văn bản khác