Thông tin văn bản

Số ký hiệu
5831/UBND-KGVX
Ngày ban hành
24/10/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v tham mưu đơn vị thực hiện mua sắm trang thiết bị dạy học
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Tập tin đính kèm
Văn bản khác