Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1533/QĐ-UBND
Ngày ban hành
18/10/2019
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
Xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Núi Sơn – Địa điểm treo cờ Đảng đầu tiên của huyện Bình Sơn
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Tập tin đính kèm
Văn bản khác