Thông tin văn bản

Số ký hiệu
257/TB-UBND
Ngày ban hành
15/10/2019
Người ký
Trương Minh Sang
Trích yếu
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh ngày 09/10/2019 về: Chủ trương đầu tư các dự án: Khu dân cư Đập Ban, Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ Tịnh Phong, Thủy điện Đăkre 1A, Thủy điện Đăkre 3 và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2019 nguồn vốn ngân sách địa phương
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Thông báo
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác