Thông tin văn bản

Số ký hiệu
210/BC-UBND
Ngày ban hành
07/10/2019
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016-2020
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác