Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1457/QĐ-UBND
Ngày ban hành
07/10/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của người quản lý Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tô
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác