Thông tin văn bản

Số ký hiệu
112/TTr-UBND
Ngày ban hành
27/09/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Đề nghị xây dựng nghị quyết “Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn 2019-2021 và xây dựng chính quyền một cấp huyện đảo Lý Sơn”
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Văn bản khác