Thông tin văn bản

Số ký hiệu
107/TTr-UBND
Ngày ban hành
19/09/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Khung định mức biên chế hỗ trợ cho các hội có tính chất đặc thù để làm cơ sở cấp kinh phí hoạt động năm 2019
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Văn bản khác