Thông tin văn bản

Số ký hiệu
103/TTr-UBND
Ngày ban hành
18/09/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định số lượng, chức danh và mức phụ cấp, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách, các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Văn bản khác