Thông tin văn bản

Số ký hiệu
15/CT-UBND
Ngày ban hành
13/09/2019
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021 - 2025
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Chỉ thị
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác