Thông tin văn bản

Số ký hiệu
222/TB-UBND
Ngày ban hành
13/09/2019
Người ký
Lê Quốc Đạt
Trích yếu
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh trong 8 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 4 tháng cuối năm 2019
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Thông báo
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác