Thông tin văn bản

Số ký hiệu
112/QĐ-VP
Ngày ban hành
12/09/2019
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
Về việc kiện toàn Tổ giúp việc triển khai thực hiện kế hoạch nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Công báo Tin học
Văn bản khác