Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1298/QĐ-UBND
Ngày ban hành
09/09/2019
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
Về việc phê duyệt phương án cấp gạo để hỗ trợ cho học sinh Học kỳ I năm học 2019-2020 theo đối tượng quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ (đợt 1)
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác